Tin tức
Fujian tỉnh dẫn đầu đến thăm xưởng sản xuất

May 11,2016.

Tỉnh Phúc Kiến dẫn ông Liu đến thăm nhà máy của chúng tôi kiểm tra làm việc . Liu

giao tiếp với các nhân viên của YaSiDa.

Ông Liu nhấn mạnh chúng tôi cần phải làm tốt công việc, các nhân viên để sống tốt hơn,

và để được hàng đầu của doanh nghiệp.


bản quyền © 2020 Xiamen Yasida Electric Appliance Co., Ltd. Tất cả các quyền. Được tài trợ bởi dyyseo.com