Tin tức
Công đoàn công ty đã tổ chức một lễ kỷ niệm ngày phụ nữ vào năm 2016

May 17,2016.

Công đoàn công ty đã tổ chức một lễ kỷ niệm ngày phụ nữ vào năm 2016

bản quyền © 2020 Xiamen Yasida Electric Appliance Co., Ltd. Tất cả các quyền. Được tài trợ bởi dyyseo.com