Tin tức
Yasida tổ chức một hội nghị thương lượng tập thể lương

May 21,2016.

cho thành lập một mối quan hệ lao động hài hòa và ổn định, để đạt được chiến thắng-thắng cùng có lợi cho người lao động và các doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển lâu dài của công ty, chúng tôi tổ chức đàm phán mức lương tập thể năm 2016 gặp trên 16 của ngày .


bản quyền © 2019 Xiamen Yasida Electric Appliance Co., Ltd. Tất cả các quyền. Được tài trợ bởi dyyseo.com